Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn Hưng Yên triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” năm 2020.

Tỉnh đoàn Hưng Yên triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” năm 2020.

Tỉnh đoàn Hưng Yên triển khai thực hiện cuộc vận động

“Xây dựng Chi đoàn mạnh” năm 2020.

 

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các Chi đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” năm 2020.

Ảnh: Đoàn viên Chi đoàn xã Dạ Trạch tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện

Theo đó, tập trung về tư tưởng chính trị như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên; Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa“Sống và làm việc theo pháp luật”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mangnhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo các chủ điểm tư tưởng, chính trị phù hợp, kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên. Về tổ chức hoạt động tập trung xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị.

Thời gian gần đây, các Chi đoàn trong tỉnh xây dựng Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) Chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về nghiệp vụ và kỹ năng vận động, tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi; tích cực thực hiện Chỉ thị 01 CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc“Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Xây dựng tác phong, lề lối làm việc của Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn; thực hiện công tác đoàn vụ, hội họp, sinh hoạt Chi đoàn đúng quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về công tác đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách và công tác nội vụ của Chi đoàn (Chi đoàn phải có sổ Chi đoàn và một số sổ sách theo quy định, mỗi đoàn viên đều phải có sổ đoàn viên, huy hiệu đoàn và được trao thẻ đoàn viên).

Bên cạnh đó, các Chi đoàn còn tăng cường quản lý đoàn viên đi học tập, công tác, lao động ở xa; tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Đảm bảo tổ chức Đại hội Chi đoàn theo yêu cầu của từng địa phương, đơn vị, các cơ sở Đoàn cụ thể hóa thành phần các tiêu chí phù hợp để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Chi đoàn mạnh./.

 

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN