Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn kiểm tra chuyên đề công tác quản lý đoàn viên, việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn năm 2019

Tỉnh đoàn kiểm tra chuyên đề công tác quản lý đoàn viên, việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 140 -KH/TĐTN-TCKT, ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc kiểm tra Công tác quản lý đoàn viên, việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn năm 2019. Trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra Công tác quản lý đoàn viên, việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn tại 4 đơn vị huyện đoàn: Phù Cừ, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và 4 đoàn cơ sở: Thị trấn Trần Cao, xã Nghĩa Trụ, xã Trung Hòa, Thị trấn Khoái Châu.

Trong đợt này, Các Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra mỗi huyện một cơ sở Đoàn tập trung vào các nội dung: Kết quả thực hiện công tác đoàn viên như: Tình hình đoàn viên của đơn vị, Việc chuyển sinh hoạt Đoàn, Tình hình quản lý đoàn viên đi lao động xã, tham gia không ổn định, Tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; Kết quả kiểm tra việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Kết quả kiểm tra hệ thống văn bản, hồ sơ, sổ sách của Đoàn. Qua kiểm tra cho thấy, các Huyện đoàn và cơ sở đều đã nghiêm túc thực hiện Công tác quản lý đoàn viên, việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn việc chuyển sinh hoạt Đoàn, 100% các cơ sở Đoàn đều thực hiện đảm bảo Quy trình chuyển sinh hoạt đoàn theo Hướng dẫn các bước của Trung ương Đoàn; Các cấp bộ Đoàn cơ bản đều thực hiện nghiêm túc theo Điều 41 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn về việc trích nộp đoàn phí lên đoàn cấp trên. Từ Chi đoàn trở lên, mỗi cấp được giữ lại hai phần ba (2/3) và nộp lên Đoàn cấp trên một phần ba (1/3) số tiền đoàn phí do đoàn viên đóng góp; Việc thu, chi phong trào “Kế hoạch nhỏ” tại các đơn vị: hàng năm được triển khai tới các em đội viên, học sinh trong toàn huyện thông qua việc thu gom các loại (sách, vở, giấy báo cũ, vỏ lon bia, vỏ chai, vỏ nhựa, phế liệu...không còn giá trị sử dụng); Hệ thống văn bản, hồ sơ, sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn còn một số Đoàn cơ sở và Chi đoàn ghi chép chưa khoa học, chưa cập nhật thông tin thường xuyên; Một số Bí thư Chi đoàn kỹ năng soạn thảo văn bản còn hạn chế; Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên tham gia vào các hoạt động của tổ chức Đoàn còn thấp; chưa chú trọng phát triển đoàn khối trường học; Việc triển khai, tổ chức hoạt động ở một số Chi đoàn còn hình thức, chất lượng hoạt động có lúc chưa cao; một số loại hình Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả thấp; Việc duy trì nề nếp sinh hoạt ở một số Chi đoàn còn chưa được thường xuyên, hình thức tổ chức các hoạt động chưa đổi mới, chất lượng hoạt động chưa cao, dẫn đến việc thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên vào tổ chức còn ít...Các đoàn kiểm tra đã kết luận từng nội dung, nội dung nào làm tốt thì đánh giá ghi nhận, nội dung nào chưa làm tốt thì chỉ rõ và gợi ý, định hướng để làm tốt hơn.

Thanh Bình

Phó Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN