Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

          Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hướng dẫn các cơ sở Đoàn tiến hành xét công nhận đoàn viên ưu tú theo các tiêu chí quy định cụ thể.

Ảnh : Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn tại xã Hùng An, huyện Kim Động

          Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú được các cấp bộ Đoàn tỉnh chú trọng về chất lượng, đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; việc bình chọn đoàn viên ưu tú được thực hiện dân chủ, đúng quy định. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú và báo cáo với cấp ủy về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú.

          Qua quá trình chỉ đạo, triển khai, thực hiện và tổng hợp số liệu từ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh, tính đến ngày 17/11/2021, Đoàn toàn tỉnh giới thiệu được 1.943 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và có 1.653 đoàn viên được kết nạp trong tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu.

          Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng là dịp sinh hoạt chính trị thiết thực để các cấp bộ Đoàn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng. Đồng thời, tạo nên phong trào thi đua sổi nổi trong lao động, học tập, rèn luyện và cống hiến của tuổi trẻ để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN