Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Triển khai Cuộc vận động "Xây dựng hình mẫu thanh niên Hưng Yên thời kỳ mới” giai đoạn 2024 - 2027

Triển khai Cuộc vận động "Xây dựng hình mẫu thanh niên Hưng Yên thời kỳ mới” giai đoạn 2024 - 2027

            Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TĐTN-TG ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Hội nghị triển khai 12 tiêu chí giá trị của Cuộc vận động "Định hướng các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Hưng Yên thời kỳ mới” giai đoạn 2024- 2027. Sáng ngày 15/3/2024, tại cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai 12 tiêu chí giá trị của Cuộc vận động "Định hướng các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Hưng Yên thời kỳ mới” giai đoạn 2024- 2027 đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

 

 

           Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vương Như Hoan- Phó Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Lãnh đạo các ban, bộ phận Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

             Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vương Như Hoan đã quán triệt triển khai các nội dung của Kết luận số 121-KL/TWĐTN-TG ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" giai đoạn 2023- 2027"; và nội dung của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV đã xác định các giá trị cốt lõi cần hướng đến của thanh niên Hưng Yên thời kỳ mới: phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, hoài bão khát vọng vươn lên; có đạo đức, sức khỏe, lối sống văn hóa, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình. Khái quát lại, thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng đến “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”. Đồng chí cũng quán triệt và triển khai đến các Đoàn cơ sở trong giai đoạn 2024- 2027 tiếp tục triển khai xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với 12 tiêu chí: “Tâm trong” gồm các giá trị cốt lõi: Có lý tưởng cách mạng; Có bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Sống trung thực, trách nhiệm. “Trí sáng” gồm các giá trị cốt lõi: Tích cực học tập; Sáng tạo không ngừng;  Có năng lực thực hành; Có kỹ năng hội nhập quốc tế. “Hoài bão lớn” gồm các giá trị cốt lõi: Tiên phong hành động;  Có mục tiêu tích cực;  Có khát vọng cống hiến; Có sức khỏe tốt.

             Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện trong đó tập trung vào các nội dung như: Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới của địa phương, đơn vị bằng hình thức đa dạng, phong phú như tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, phướn, tranh ảnh, đồ họa thông tin, bộ ảnh tuyên truyền, video clip, trailer, spot, phim ngắn, infographic… phù hợp với thị hiếu của thanh niên, tuyên truyền thường xuyên liên tục trên các nền tảng số của Đoàn. Phát huy hiệu quả Ứng dụng thanh niên Việt Nam. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến- Lẽ sống thanh niên”, vv...

                  Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã định hướng các giải pháp để triển khai thực hiện các tiêu chí hình mẫu thanh niên với các nội dụng  hình thức triển khai cụ thể.

 

Bộ sản phẩm hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng Hình mẫu thanh niên trong giai đoạn 2024- 2027.

             

            Thông qua Hội nghị đã góp phần định hướng và thống nhất  được nội dung hình thức triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn 2024- 2027 trong các cấp bộ Đoàn. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN