Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Cái tâm của một tiến sĩ trẻ

Cái tâm của một tiến sĩ trẻ

Ở Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, giảng viên Nguyễn Thị Ngân là người trẻ tuổi nhất có học vị tiến sĩ. Với vai trò là giảng viên bộ môn Lịch sử Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khoa Lý luận chính trị), Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân luôn chuyên tâm với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Nhẹ nhàng, dè dặt, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân kể về con đường học vấn của bản thân: Đầu năm 2011, sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Lịch sử Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, tôi tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tôi về Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhận nhiệm vụ giảng dạy từ tháng 8/2015. Để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, cuối năm 2017, tôi được trường cử làm nghiên cứu sinh tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 4/2021, tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử, được Hội đồng khoa học xếp loại xuất sắc. Năm 2022, tôi được nhận bằng tiến sĩ khi 34 tuổi. Trở về trường, cùng với cập nhật kiến thức mới và đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng bài giảng, hoàn thành tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tôi tiếp tục tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ với mong muốn nêu gương và truyền thụ một cách tốt nhất những kiến thức mình đã tích lũy được cho sinh viên”...

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân

 

36 tuổi đời với gần 10 năm tuổi nghề, bằng sự nỗ lực học tập không ngừng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân đã tích lũy cho bản thân một pho kiến thức đồ sộ và nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị. Trong tổng số 14 công trình khoa học đã được công bố của Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân, tham luận “Vận dụng phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh nhằm giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ tại các trường đại học hiện nay”, in trong Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Trường đại học Sư phạm Hà Nội (năm 2021) là một trong những công trình đáng chú ý. Vận dụng sáng tạo các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân đã cụ thể hóa thành một số giải pháp cơ bản, đó là: Giáo dục cho thế hệ sinh viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; giáo dục bản lĩnh chính trị; không ngừng học tập, rèn đức, luyện tài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, trong công tác giáo dục lý luận chính trị, các nhà trường cần đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đấu tranh cách mạng (các hoạt động về nguồn, đến với địa chỉ đỏ...); giáo dục ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ; xây dựng môi trường, điều kiện học tập tốt để sinh viên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; tạo động lực cho thanh niên xung kích học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ kiến thức khoa học - công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Với những thành tích nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhiều năm liền Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm học 2021 - 2022 được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2023 được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm được công đoàn nhà trường công nhận danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Chia sẻ về nghề, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân tâm sự: “Là một đảng viên, giảng viên trẻ của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, nơi cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, tôi luôn nhận thức rõ trách nhiệm của một giảng viên. Vì phần lớn sinh viên theo học tại trường là con em trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nên trong quá trình giảng dạy, ngoài kiến thức lịch sử sẵn có theo sách vở, tôi thường kể cho các em nghe về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của quân, dân Hưng Yên. Việc giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử địa phương cho các em sinh viên trong quá trình giảng dạy là việc làm hết sức cần thiết. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng hết sức để truyền thụ những kiến thức mình có cho sinh viên, giáo dục các em niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Hưng Yên, từ đó khơi dậy niềm tự hào, ra sức phấn đấu học tập, nhằm “Phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” như chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 đã đề cập”.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Nguồn:baohungyen.vn