Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Chấp hành viên trẻ vững chuyên môn nghiệp vụ

Chấp hành viên trẻ vững chuyên môn nghiệp vụ

“Trẻ, giàu nhiệt huyết, có tinh thần cầu thị, khát khao cống hiến, vững về chuyên môn nghiệp vụ, luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”… đó là một số nhận xét của đồng chí Đoàn Minh Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hưng Yên về Chấp hành viên Nguyễn Thanh Tùng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Hưng Yên

Sinh năm 1989, được kết nạp Đảng năm 2019, tháng 5.2020 được bổ nhiệm Chấp hành viên, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng là một trong số những đảng viên, chấp hành viên trẻ tuổi nhất trong hệ thống cơ quan THADS 2 cấp tỉnh Hưng Yên. Thành tích của đồng chí Tùng khiến nhiều người khâm phục: Nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó năm 2020 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và nhiều hình thức khen thưởng đột xuất khác…

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tâm sự: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi xác định trước hết phải phát huy tốt vai trò người đảng viên, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ; tham gia học tập cũng như chủ động nghiên cứu, cập nhật các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác của mình để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tôi nắm vững quy trình, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động thi hành án; thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án; kiên quyết thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành; thực hiện tốt và đầy đủ nhiệm vụ của chấp hành viên theo quy định của pháp luật; luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thường xuyên trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Nhờ đó những năm qua, tôi luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao”. 

Năm 2021, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được giao thi hành 92 việc, trong đó 72 việc có điều kiện thi hành. Về tiền, đồng chí được giao thi hành trên 68,7 tỷ đồng, trong đó hơn 63,7 tỷ đồng có điều kiện thi hành. Vận dụng hiệu quả kiến thức chuyên môn và kỹ năng trong công tác, đồng chí đã thi hành đạt tỷ lệ 84,72% về việc và 64,1% về tiền trong tổng số việc/tiền có điều kiện thi hành. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 2020 đồng chí thực hiện đề tài “Kỹ năng hòa giải trong công tác thi hành án dân sự ở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên và một số đề xuất”; năm 2021 thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác minh trong thi hành án dân sự ở thành phố Hưng Yên và một số đề xuất”. Cả 2 đề tài này đã được Cục THADS tỉnh công nhận và áp dụng có hiệu quả tại Chi cục THADS thành phố Hưng Yên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải và chất lượng công tác xác minh trong THADS…

Chia sẻ những dự định trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò người đảng viên; không ngừng học tập, trau dồi, tích lũy kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục đầu tư thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học với các đề tài có tính khả thi cao để vận dụng vào hoạt động chuyên môn của đơn vị; luôn phấn đấu đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào thành tích chung của chi cục.

Nguồn: https://baohungyen.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN