Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã hết lòng vì công tác Hội

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã hết lòng vì công tác Hội

22 năm là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Đa Lộc (Ân Thi), chị Phạm Thị Phương triển khai, thực hiện nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, với nhiều mô hình mới, cách làm hay nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, phụ nữ.

Trước thực trạng môi trường chịu áp lực lớn từ lượng rác thải sinh hoạt, chị Phương bàn bạc cùng Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN xã triển khai thực hiện mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình bằng men vi sinh IMO”. Chị đến các hộ gia đình hội viên, phụ nữ trong xã tuyên truyền, hướng dẫn phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh IMO. Đến nay, ngày càng lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của hội viên và người dân trong phân loại, xử lý rác; giảm khoảng 50% lượng rác thải ra môi trường. Lượng rác hữu cơ đã qua xử lý được sử dụng làm phân bón cho cây trồng giúp các hộ hội viên tiết kiệm chi phí trong sản xuất; rác vô cơ có thể tái sử dụng được thu gom và bán lấy tiền gây quỹ giúp đỡ các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Chị Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Lộc (Ân Thi)

Chị Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Lộc (Ân Thi)

 

Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, chị Phương chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình hội viên tiết kiệm ngay trong đời sống hàng ngày như: Tiết kiệm điện, nước, sử dụng hiệu quả các vật tư, nhiên liệu trong sản xuất và sinh hoạt; tiết kiệm trong việc cưới, việc tang… Các mô hình tiết kiệm tại các chi hội đã trở thành nguồn lực để hỗ trợ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Hiện nay, Hội LHPN xã duy trì thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, trung bình mỗi năm vận động được trên 200kg gạo, hỗ trợ gần 20 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi trên địa bàn xã. Cùng với đó, 100% các chi hội thực hiện các mô hình: “Tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ Hội”, “Chuyển giao vật dụng gia đình”… giúp đỡ hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Từ năm 2021 đến nay, các mô hình đã xây dựng nguồn quỹ để thăm hỏi, tặng quà cho khoảng 70 lượt hội viên, phụ nữ, 26 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; 6 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận sinh kế là con giống, tư liệu sản xuất, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi… 

Chị Phương cho biết: Các mô hình được triển khai thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, khẳng định vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ trong đời sống xã hội, từ đó thu hút hội viên, phụ nữ ngày càng tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

Với nhiều đóng góp trong công tác phụ nữ cơ sở, chị Phương nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng. Mới đây, chị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương là Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023.

                                                                                                                                                                                                                                           Nguồn tin: baohungyen.vn