Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên hiện có 1.670 đoàn viên thanh niên (Đoàn viên công tác tại các cơ sở đoàn thuộc Công an tỉnh: 625 đồng chí; đoàn viên công tác tại Công an huyện, thành phố: 1045 đồng chí), đang sinh hoạt tại 26 chi đoàn, đoàn cơ sở và 10 Đoàn thanh niên Công an huyện, thị xã, thành phố. Nhìn chung, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh có trình độ tương đối đồng đều, hầu hết đều được đào tạo qua các trường Công an nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng được rèn luyện, công tác trong môi trường có tính kỷ luật cao, luôn thể hiện là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an và cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị, địa phương; các cấp bộ Đoàn trong lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức Đoàn trong lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng được củng cố, chất lượng đoàn viên từng bước được nâng cao. Từ việc được Đoàn thanh niên giáo dục chính trị, tư tưởng tốt, đoàn viên, thanh niên đoàn viên thanh niên đã phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhiều năm liên tục Đoàn thanh niên Công an tỉnh được ghi nhận là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh Đoàn cũng như của Đoàn thanh niên trong lực lượng CAND.

Có được kết quả trên là do Đoàn thanh niên Công an tỉnh luôn xác định và lấy nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên là giải pháp trọng tâm, đột phá làm tiền đề để triển khai các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Từ đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước,nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào “Thanh niên CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”; phong trào “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân”. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn trong Công an an toàn tỉnh xây dựng thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo môi trường rèn luyện để đoàn viên phấn đấu, trưởng thành.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong các tổ chức Đoàn của Công an tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức các hoạt động tọa đàm, dâng hương, giao lưu học tập kinh nghiệm với Đoàn thanh niên Công an các đơn vị, địa phương cũng như các tổ chức Đoàn ngoài lực lượng; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng; gắn liền công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua phổ biến, tuyên truyền về lịch sử cách mạng, giao lưu nhân chứng lịch sử, gặp gỡ, thăm tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng…qua đó đã giúp công tác giáo dục truyền thống của đoàn được sâu sắc hơn, sinh động hơn và cụ thể hơn, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thấm, hiểu được những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

 Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn triển khai sâu rộng các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’, đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chương trình ‘Rèn luyện đoàn viên”, quy định về “Nêu gương của cán bộ Đoàn” để cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an toàn tỉnh thực hiện hiệu quả. Công tác giáo dục luôn nhất quán với việc chủ động nắm bắt, phản ánh tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, làm cơ sở để tổ chức hiệu quả các hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia một cách tự giác, trách nhiệm, lan tỏa được hình ảnh đẹp về người đoàn viên, thanh niên Công an Hưng Yên.

Do làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên đoàn viên, thanh niên Công an toàn tỉnh luôn thể hiện được là lực lượng nòng cốt, xung kích, đóng góp vai trò quan trọng và thành tích, kết quả của lực lượng Công an toàn tỉnh. Đoàn thanh niên đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nhiều mô hình giải pháp mới phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, Hình ảnh chiến sỹ công an không ngại khó, ngại khổ tận tụy phục vụ nhân dân, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai hoạn nạn hay trong cuộc sống thường ngày đã trở thành biểu tượng đẹp, thắm đượm tình nghĩa quân dân.

Có thể khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, đoàn viên, thanh niên Công an Hưng Yên luôn giữ vững được bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, đủ sức để kháng để chống lại các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, từng bước nâng cao được phẩm chất, năng lực công tác, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; rèn luyện được tác phong khoa học, trách nhiệm, giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh trước những tác động tiêu cực, miễn nhiễm với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với tinh thần “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”…                                                                                  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN