Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐOÀN XÃ HỒNG TIẾN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH

ĐOÀN XÃ HỒNG TIẾN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”. Đặc biệt, Nghị quyết 25 ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cũng khẳng định quan điểm: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Trong quá trình xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác xây dựng tổ chức Đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển của tổ chức Đoàn, đồng thời là nền tảng để xây dựng, củng cố và phát triển các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn xã Hồng Tiến đã tích cực thực hiện, góp phần đưa phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn xã ngày càng phát triển, trở thành một trong những lá cờ đầu về công tác Đoàn của huyện Khoái Châu.

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn luôn được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và sinh hoạt Đoàn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đỗ Thị Hoa- Bí thư đoàn xã Hồng Tiến cho biết: Hiện nay, Đoàn xã có khoảng 128 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 9 chi đoàn trên địa bàn xã. Nói về đặc thù công tác, hoạt động tại khối địa bàn dân cư, đồng chí chia sẻ: “Tổ chức đoàn vững mạnh thì không ngại việc mới, việc khó, từ đó sẽ triển khai được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa cho xã hội, thực sự trở thành môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Chính vì vậy, trong chương trình hành động hàng năm, Ban Thường vụ Đoàn xã đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng chi đoàn vững mạnh đối với từng khu vực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”.

Việc xây dựng tổ chức Đoàn được Đoàn xã xác định phải xây dựng Đoàn mạnhvề mọi mặt. Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được Ban Thường vụ Đoàn xã chỉ đạo, tổ chức tốt thông qua triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tích cực vận động đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai có hiệu quả các đợt thi đua chào mừng những ngày lễ lớn. Chỉ đạo các chi đoàn triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Với đặc thù công tác đoàn khối địa bàn dân cư, công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được Ban Thường vụ Đoàn xã đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, 100% cán bộ, đoàn viên của đơn vị đều được tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...được triển khai hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các cơ sở Đoàn đã đăng ký, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên. Điển hình như phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên xã Hồng Tiến tham gia xây dựng văn minh đô thị”....

  Mặt khác, Ban Thường vụ Đoàn xã đã vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; xây dựng ý thức và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Đoàn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về tôn chỉ, mục tiêu, bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. Trung bình mỗi năm, Ban Thường vụ Đoàn xã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp từ 7-10 đồng chí đoàn viên ưu tú.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, Ban Thường vụ Đoàn xã đã có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh và giúp đỡ người dân vùng bị lũ lụt vượt qua khó khăn, hoạn nạn, qua đó thể hiện được sức trẻ, sự tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của tuổi trẻ trong những vấn đề của đất nước, lan tỏa tinh thầm xung kích, tình nguyện tới ĐVTN trong và ngoài tỉnh.

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn xã Hồng Tiến đã vinh dự được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen của vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN. Nhiều năm liền, Đoàn xã Hồng Tiến được Ủy ban nhân dân huyện tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động hè và các phong trào công tác Đoàn của huyện nhà, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh của huyện Khoái Châu nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung

Bùi Thị Thanh Thúy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN