Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Huyện đoàn Phù Cừ tăng cường các giải pháp “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trong thanh niên

Huyện đoàn Phù Cừ tăng cường các giải pháp “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trong thanh niên

Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 trong thanh niên, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, thời gian qua, Huyện đoàn Phù Cừ đã triển khai nhiều giải pháp để giúp đoàn viên thanh niên thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” với 12 tiêu chí, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở, trực thuộc tổ chức các đợt tuyên truyền về Cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú như: sinh hoạt chuyên đề, đăng tải các infographich trên các group Facebook, nhóm chat Zalo, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở... Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện đoàn rất chú trọng đến việc tuyên truyền, biểu dương về các gương điển hình, hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện đoàn luôn chú trọng đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập tìm hiểu và vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII Đảng. Trong năm 2020, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện đã tích cực phát hiện, bồi dưỡng và trao danh sách các đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, khách quan và dân chủ. Có 07 đồng chí cán bộ Đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2020, có 05 đồng chí cán bộ, đoàn viên được Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ biểu dương khen thưởng là đảng viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và trên các mặt của đời sống xã hội, giai đoạn 2015 – 2020, có 01 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương Bí thư chi đoàn khối nông thôn tiêu biểu. Đó chính là động lực khích lệ tinh thần của đoàn viên thanh niên trong phấn đấu, rèn luyện các nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức và phương pháp kỹ năng để đoàn viên thanh niên có thể tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực thực hiện Cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội. Thường xuyên tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 27/7 hàng năm. Đặc biệt, các phong trào tình nguyện được Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai thực hiện xuyên suốt trong năm như:  Xuân tình nguyện, tình nguyện hè, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã cụ thể hóa các giá trị tiêu chí chuẩn mực trong hành vi lối sống ứng xử của thanh niên trên nền tảng các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện hàng năm theo các nội dung học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở, trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình hoạt động thực tiễn cho thanh niên. Ngày 11/8/2020, tại Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tặng Bằng khen “có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2019”.

27 Đoàn cơ sở, trực thuộc đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình phần việc thanh niên. Trong năm 2020, xây dựng thành công 01 công trình thanh niên cấp huyện Thắp sáng đường quê và 10 công trình thanh niên cấp cơ sở là điểm vui chơi cho thiếu nhi “Hành trình thứ hai của lốp xe”. Qua đó, đã tạo được môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên góp phần bồi dưỡng các giá trị hình mẫu Thanh niên.

Đẩy mạnh việc triển khai phong trào sáng tạo trẻ, các Đoàn cơ sở, trực thuộc đều tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên đăng ký các ý tưởng sáng tạo, năm 2020 đã có 700 ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong toàn huyện. Các cấp bộ Đoàn tích cực nâng cao nhận thức, phát huy tính tiên phong trong ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sử dụng mạng xã hội facebook, zalo để thực hiện tốt công tác tuyên truyền của Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn trong huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao để hỗ trợ thanh niên rèn luyện thể lực, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong thanh niên. Chủ động phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm. Qua việc tổ chức các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn thanh niên đã làm tốt công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và tham mưu cho các cấp, các ngành khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động trong huyện.

Việc tăng cường các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trong thanh niên của Huyện đoàn Phù Cừ đã góp phần triển khai Cuộc vận động một cách toàn diện, thiết thực, thu hút sự tham gia hưởng ứng đông đảo của đoàn viên thanh niên. Từ đó, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và cá nhân mỗi đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh./.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN