Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi

Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN