Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

         Ngày 10/6 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

 

        Dự Hội nghị có anh: Đặng Thái Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Tạ Quang Chuyên - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các anh chị trong Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, các anh (chị) Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các anh (chị) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các Huyện, Thị, Thành phố và 170 anh (chị) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các phường, xã, thị trấn trong tỉnh.

 

 

 

           Tại hội nghị, anh Đặng Thái Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhấn mạnh 02 mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên; 10 chỉ tiêu trọng tâm đã được Đại hội biểu quyết thông qua; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”…

 

 

          Cũng tại hội nghị, anh Đặng Thái Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhấn mạnh đến các nội dung, giải pháp triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xây dựng lớp thanh niên Hưng Yên yêu nước, cống hiến, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích, sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như: Tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện”, “Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách”, “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện”… Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị vă minh”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”… Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, huyện và thanh niên giải đáp trực tiếp những khó khăn, thắc mắc của thanh niên về vấn đề khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên tín đồ tôn giáo; phân tích định hướng việc thực hiện 11 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

 

         Cũng tại Hội nghị, anh Đặng Thái Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã yêu cầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các Huyện, Thị, Thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, thanh niên cơ sở, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống của thanh niên.

 

 

         Thông qua việc quán triệt Nghị quyết của Đại hội Hội các cấp đến đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh từ đó tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phong trào và chương trình công tác Hội, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của hội viên, thanh niên tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra./.

Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN