Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn Hưng Yên triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022

Tỉnh đoàn Hưng Yên triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022

     Ngày 28/12/2018 tại Hội trường trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022.

     Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai tới 100% Đoàn các trường Cao đẳng tỉnh Hưng Yên có hệ đào tạo Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh gồm 3 tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn về đạo đức, Tiêu chuẩn về tay nghề, Tiêu chuẩn về thể lực với mục đích hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

     Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung triển khai tới Đoàn các trường Cao đẳng có hệ đào tạo Trung cấp nghề với các nội dung: Tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” để học sinh thấy được mục đích, ý nghĩa của phong trào; Định hướng các đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh tham gia phong trào; chỉ đạo các đơn vị phổ biến trong học sinh và cụ thể hoá vào chương trình công tác của Đoàn trường theo năm học. Qua các nội dung triển khai, nhằm xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, xác định ý thức học tập đúng đắn, thái độ nghề nghiệp đúng mực, ý thức được tầm quan trọng của công tác học nghề, nêu cao ý thức, tác phong, kỷ luật chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, lớp đề ra, xứng đáng là những học sinh toàn diện trên các mặt đạo đức, tay nghề, thể lực.

Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn