Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Toạ đàm: nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh năm 2022

Toạ đàm: nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh năm 2022

    Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2022; Kế hoạch số 366-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 12/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v tổ chức hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2022”; nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, Đội và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, ngày 28/3/2022 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Toạ đàm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh năm 2022.

Đ/c Đặng Ngọc Đông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chủ trì Toạ đàm

      Với nhiệm vụ tư vấn nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội trong tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; đề xuất các mô hình, giải pháp hỗ trợ trẻ em, tư vấn phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; lên tiếng bảo vệ trẻ em trước các vụ việc xâm hại, Câu lạc bộ luôn tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em nhận sự hỗ trợ, tư vấn, trợ giúp của các chuyên gia trên các lĩnh vực như pháp luật, tâm lý, y tế và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Bên cạnh đó nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, Đội và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Luật Trẻ em 2016, các văn bản pháp quy liên quan đến trẻ em.

BAN TTN-TH

BÀI VIẾT LIÊN QUAN