Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Triển khai nhiều giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm

Triển khai nhiều giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm

      Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021, 100% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, các trường THPT và TTGDNNGDTX trên địa bàn toàn tỉnh đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả chương trình công tác năm học, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của các cá nhân, tập thể để có những đánh giá hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. Theo đó, 100% Đoàn các trường đã triển khai đánh giá kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm 2021.

     Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, đôn đốc Đoàn các trường thực hiện ngay từ đầu năm. 100% Đoàn trường học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của các hoạt động, chiến dịch tình nguyện thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về mục đích và ý nghĩa của hoạt động tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên. Nhiều hoạt động tình nguyện được tổ chức như Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”... Các đơn vị đảm bảo có giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên, thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm 2021. Thông qua ban hành hướng dẫn cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, ĐVTN có thể chủ động thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Đoàn các trường đã phân loại hoạt động thành tình nguyện ngắn hạn, tình nguyện trung hạn và tình nguyện dài hạn. Trong đó, tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 01 ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện trung hạn và hoạt động tình nguyện dài hạn được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà ĐVTN tham gia.

     Các hoạt động tập trung vào dọn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, các hoạt động triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè...

     Kết thúc mỗi đợt hoạt động, các đơn vị đã triển khai tổng kết đánh giá để thống kê số ngày tình nguyện của từng đoàn viên thanh niên tham gia, việc này được thực hiện theo từng chi đoàn, tổng hợp báo cáo số lượng lên Đoàn trường. Phong trào “Học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện” là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đoàn viên thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện với 17 em được tuyên dương “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, 04 em được tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

       Một số hình ảnh triển khai:

      Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN, cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn tại tỉnh Hưng Yên ngày càng vững mạnh.

BAN TTN-TH

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN