Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Bộ máy tổ chức của Hội Doanh Nghiệp Trẻ

Bộ máy tổ chức của Hội Doanh Nghiệp Trẻ

Thường trực Hội DNT

Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng

Mobile:

Phó chủ tịch: Ông Lê Quang Toản

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn Thanh niên

Mobile: 0979288686

Phó chủ tịch: Ông Vũ Hữu Cường

Giám đốc C.ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hoà Bình

Mobile:

Phó chủ tịch: Ông Đoàn Trung Thuỵ

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Dương

Mobile:

Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Thái

Giám đốc C.ty TNHH thể thao Donex

Mobile:

Phó chủ tịch: Ông Đinh Văn Tuý

Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tiến Đạt

Mobile:

Phó chủ tịch: Bà Cam Thị Phương Thanh

Phó Giám đốc Công ty TNHH Dệt len Hoàng Dương

Mobile:

Phó chủ tịch: Ông Cao Văn Ngợi

Giám đốc Công ty Máy tính Truyền thông tin học Thuỳ Dương

Mobile:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN