Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh những kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày 28/8, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Công thương mở lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế.

Đ/c Trần Thị Thanh Thủy - Bí thư tỉnh Đoàn phát biểu tại lớp bồi dưỡng

 
Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có các đồng chí Nguyễn Hải Triều - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công thương; Trần Thị Thanh Thuỷ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư tỉnh Đoàn; đại diện Bộ Công thương; PGS-TS Phạm Tất Thắng, chuyên viên cao cấp, Viện nghiên cứu thương mại Bộ Công thương làm giảng viên. Tham gia lớp bồi dưỡng có 230 học viên là các đồng chí Bí thư các huyện thành Đoàn, cán bộ chuyên trách huyện, thành Đoàn; Bí thư Đoàn các xã, thị trấn trong toàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng tập trung vào những nội dung như: đánh giá tổng quan về những tác động sau 2 năm Việt Nam ra nhập WTO; khủng hoảng tài chính toàn cầu và kinh tế Việt Nam; biến tiềm năng và thế mạnh thành hiện thực; tập trung ổn định kinh tế vĩ mô 6 tháng cuối năm 2009… Ngoài ra, các học viên được quán triệt, học tập những nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt vai trò của thanh niên trong việc khôi phục những sản phẩm truyền thống và đưa ra ý tưởng mới trong quá trình sản xuất kinh doanh nhưng phải quan tâm đến “lợi ích quốc gia”.

Thanh Bình

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN