Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022- 2023, ngày 10/4/2023, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và thủy lợi tổ chức Hoạt động bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ.

Nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trẻ, Đoàn các trường tổ chức Hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên trẻ. Nhận thấy được tầm quan trọng của giáo viên, công chức, viên chức trẻ công tác dân vận, dẫn dắt, định hướng, giáo dục, tổ chức điều hành trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; là lực lượng nòng cốt của nhiều phong trào; với mục tiêu trang bị, nâng cao các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ giáo viên, công chức, viên chức trẻ trong nhà trường, Trường đã tổ chức Hoạt động bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ với nội dung Nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; nghiệp vụ công tác đoàn,... thúc đẩy sáng tạo trong cán bộ công chức, giáo viên trẻ…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN