Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022- 2023, ngày 19/4/2023, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ.

Các báo cáo trong buổi làm việc đã chia sẻ nhiều tình huống ứng xử sư phạm phổ biến, các kinh nghiệm ứng xử sư phạm của giáo viên và đặc biệt là chia sẻ về quan điểm đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, kỹ thuật biên soạn câu hỏi theo hướng tiếp cận phẩm chất năng lực học sinh.

Các thầy cô tham dự hoạt động tích cực tiếp thu, thảo luận sôi nổi và hứng thú với các chuyên đề được báo cáo tại buổi làm việc. Những nội dung thầy cô chia sẻ tại buổi làm việc rất thiết thực và phục vụ tốt cho quá trình dạy học, nghệ thuật dạy học khai phóng, bồi dưỡng hứng thú học tập và phát huy năng lực, sở trường của học sinh, hướng tới hoạt động tự học, tự giáo dục ở các em.

Qua buổi làm việc, thầy cô rất tâm đắc các nội dung chia sẻ, đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong ứng xử tình huống sư phạm, nhận thức tốt hơn về đổi mới kiểm tra đánh giá và kỷ thuật biên soạn câu hỏi phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

Trong thời gian tới, Đoàn trường phối hợp với nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng đến nâng cao năng lực, phẩm chất đoàn viên, giáo viên trẻ để tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỉ niệm trong năm.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN