Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu ra mắt Tổ dịch vụ máy kéo vận tải nông nghiệp

Đoàn xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu ra mắt Tổ dịch vụ máy kéo vận tải nông nghiệp

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Tiến với nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn tăng trưởng kinh tế gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày 16/10, Đoàn xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đã ra mắt tổ dịch vụ máy kéo vận tải nông nghiệp.

Đoàn xã Hồng Tiến (Khoái Châu) ra mắt tổ dịch vụ
máy kéo vận tải nông nghiệp
 
Dự lễ ra mắt có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, huyện đoàn Khoái Châu; phòng nông nghiệp huyện Khoái Châu. Với việc Tổ dịch vụ máy kéo ra mắt và đi vào hoạt động là mô hình tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu tự nguyện góp vốn để phục vụ bà con nông dân nhằm cải tiến sức lao động cho đem lại hiệu quả kinh tế. Tổ gồm có 9 thành viên do đồng chí Bí thư Đoàn xã Hồng Tiến làm tổ trưởng, với số vốn góp ban đầu là 380 triệu đồng, Tổ mua 4 máy kéo của Nhật Bản để phục vụ bà con nông dân cày bừa, làm đất và vận chuyển nông sản. Tổ dịch vụ máy kéo vận tải của Đoàn xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu hoạt động theo mô hình Hợp tác xã nông nghiệp, là mô hình đầu tiên của tỉnh do đoàn viên thanh niên và người lao động tự đóng góp vốn và hạch toán kinh doanh. Đây là mô hình khởi đầu thúc đẩy nhiều mô hình kinh tế ra đời góp phần đưa chủ trưởng phát triển với nhiều thành phần kinh tế đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Thanh Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN