Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hôm qua 20.9, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Hôm qua 20.9, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015

* Ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng nhiều Uỷ viên BCH Trung ương Đảng dự. *Bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 55 uỷ viên.

Hôm qua 20.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XVII đã khai mạc trọng thể tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh. Ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Văn Thọ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hải Hưng; Nguyễn Đình Phách, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Son, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; Bùi Thanh Quyến, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương; Chu Văn Đạt, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định; các vị nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Yểu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Đình Phú, nguyên Phó Văn phòng Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Đại biểu tỉnh có các ông: Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Văn Cảo, nguyên Bí Thư Tỉnh uỷ; Cao Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Chung Đỉnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị trong BCH Đảng bộ tỉnh và các đại biểu chính thức được triệu tập tham dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Cường khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.

Sau lời khai mạc của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đoàn đại biểu thiếu niên của thành phố Hưng Yên thay mặt cho các cháu thiếu niên trong toàn tỉnh có những bông hoa tươi thắm và những lời ca chúc mừng đại hội. Ông Nguyễn Xuân Thơi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tại đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy lợi thế và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; tiếp tục đổi mới toàn diện; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020". Báo cáo chính trị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm giai đoạn 2010 – 2015…

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Doãn Thế Cường trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy trí tuệ, trách nhiệm từng đồng chí cấp uỷ viên. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tích cực trong việc cụ thể hoá và lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đi đôi với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Về lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thảo luận, quyết định nhiều chủ trương lớn nhằm đưa kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trong đó tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ là đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; quy hoạch một số ngành, nghề, lĩnh vực kinh tế – xã hội có nhiều lợi thế phát triển. Về lãnh đạo công tác nội chính, quốc phòng và quân sự địa phương, Tỉnh uỷ chú trọng cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác quốc phòng – an ninh, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 49 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39 – KH/TU ngày 25.7.2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đối với công tác xây dựng Đảng, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo các cấp quán triệt, tuyên truyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đáp ứng yêu cầu của Trung ương và có sự đổi mới, bảo đảm sát với thực tiễn và yêu cầu của tỉnh.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo trình tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận bổ sung những kết quả đạt được, đề xuất nhiều giải pháp trên các lĩnh vực. Ông Nguyễn Văn Phóng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham luận về một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH – HĐH giai đoạn 2011 – 2015; ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm tham luận nội dung về chú trọng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp gắn với bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Sở Công Thương tham luận nội dung về phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp – thương mại góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững; ông Đỗ Ngọc Linh, Bí thư huyện uỷ Văn Giang tham luận về những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở huyện.

Phát biểu tại đại hội, ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, quóc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh và gợi mở một số giải pháp để Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra.

Buổi chiều, Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Theo đó, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII gồm 55 uỷ viên, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng và đúng cơ cấu.

Báo ĐT.HY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN