Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hưng Yên: Giúp đỡ thanh thiếu nhi miền Trung vùng bão lũ

Hưng Yên: Giúp đỡ thanh thiếu nhi miền Trung vùng bão lũ

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ giúp đỡ thanh thiếu nhi vùng bão lũ, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên phát động các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện cuộc vận động: “Quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và phương tiện đến trường ủng hộ học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi vùng bão lũ” từ ngày 25/10 đến ngày 15/11.

Cán bộ tỉnh Đoàn Hưng Yên tiếp nhận quyên góp ủng hộ
 và tổ chức phân loại
 
Trên tinh thần cuộc vận động thực hiện đạo lý truyền thống của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, kêu gọi thanh thiếu nhi tổ chức tuyên truyền và phát động rộng rãi trong toàn thể đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia quyên góp: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, sách giáo khoa, phương tiện đến trường…còn giá trị sử dụng để ủng hộ học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi vùng bão lũ; duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Giúp bạn tới trường”, “Những địa chỉ nghĩa tình”, “Quyên góp sách cho thiếu nhi”… phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc của dân tộc ta “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” để thiếu nhi nơi bị thiệt hại và ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tiếp tục được cắp sách tới trường; phát động, tuyên truyền, giáo dục tới các em thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tổ chức các hoạt động như: Phong trào “Nuôi heo tiết kiệm”, quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, sách giáo khoa còn giá trị sử dụng và phương tiện đến trường để ủng hộ các bạn thiếu nhi vùng bão lũ;

Tính đến ngày 12/11, có 3 đơn vị: Khoái Châu, Ân Thi, Thành Đoàn đã nộp về tỉnh Đoàn, có 22/22 huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai và tổ chức phân loại tại đơn vị. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên đang tổ chức phân loại: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, sách giáo khoa, phương tiện đến trường…còn giá trị sử dụng để ủng hộ học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi vùng bão lũ và lên phương án vận chuyển quà vào miền trung để ủng hộ ủng hộ học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi vùng bão lũ
Thanh Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN