Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
THÀNH ĐOÀN HƯNG YÊN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI CHO CÁC ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

THÀNH ĐOÀN HƯNG YÊN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI CHO CÁC ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam. Ngày 10/4/2023 Thành đoàn, HĐĐ thành phố tổ chức “Hội nghị tuyên truyền Biển, Đảo cho thanh thiếu nhi năm 2023” cho các em thiếu nhi tại Trường tiểu học và THCS Hồng Nam  

 

 

Tại các buổi tuyên truyền, các bạn  đoàn viên, thanh thiếu nhi được cung cấp các thông tin, kiến thức bổ ích về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng. Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển đảo, những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển tới đoàn viên thanh thiếu nhi.

 

 

 

Các hoạt động đã góp phần bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhằm thúc đẩy thế hệ trẻ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về chủ quyền biên giới, biển đảo góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

Thành đoàn Hưng Yên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN