Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIAI ĐOẠN I TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIAI ĐOẠN I TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2010

Ngày 7/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I triển khai, thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên đến năm 2010.

Đ/c Trần Thị Thanh Thuỷ-Tỉnh uỷ viên-Bí thư Tỉnh Đoàn
 phát biểu tại Hội nghị
 
Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Bật Khách - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo UBND, Bí thư Đoàn thanh niên các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Báo cáo giai đoạn I chiến lược phát triển thanh niên của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân. Qua 2 năm triển khai, thực hiện đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 18.000 đoàn viên thanh niên, trong đó có tỷ lệ thanh niên nông thôn đạt 65%, 80% đoàn viên thanh niên là học sinh được tư vấn định hướng trong việc đăng ký chọn trường, ngành nghề tham gia học tập; 70% đoàn viên thanh niên khối công nhân viên chức trong các các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị sử dụng tốt công nghệ thông tin; 60% thanh niên khối nông thôn được tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa học kỹ thuật…Tuy nhiên, việc Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 chưa được triển khai ở cấp sở ngành, mới chỉ dừng lại ở cấp huyện, thành phố; một số sở ngành tuy đã ký kết các chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên nhưng chưa thực hiện theo nội dung thống nhất; hoạt động tuyên truyền về chương trình còn ít đạt hiệu quả chưa cao…
 
Đ/c Nguyễn Bật Khách-UV Ban thường vụ Tỉnh Ủy-Phó Chủ tịch thường trực 
UBND tỉnh Hưng Yên-phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bật Khách - uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành xem xét kỹ chương trình, rà soát lại các chỉ tiêu tiết tục triển khai kế hoạch giai đoạn II 2009 - 2010; Lãnh đạo các ngành, UBND các huyện bố trí đủ kinh phí để thực hiện chương trình; Ban Thường vụ tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tính toán kinh phí cụ thể để tiếp tục triển khai chiến lược ở cấp tỉnh, phối hợp với Sở Văn hoá thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở xây dựng triển khai xây dựng dự án “Trung tâm văn hoá - thể thao thanh niên, Trường đào tạo cán bộ Đoàn và Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm Thanh niên”, đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2010 - 2012”; Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường công tác thông tin cho cơ sở”; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên đi học tập kinh nghiệm, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Thanh Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN