Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo ra quân Ngày thứ bẩy tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính về pháp luật cho người dân

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo ra quân Ngày thứ bẩy tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính về pháp luật cho người dân

       Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Thiết thực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội giúp cán bộ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện. Ngày 20/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động điểm“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân” tại Sở Tư pháp tỉnh.

* Một số hình ảnh diễn ra hoạt động:

 

     

      Hoạt động diễn ra nhanh, gọn, thuận lợi thu hút được sự tham gia của gần 20 đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh. Tại buổi làm việc các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh đã giải quyết cho 15 hồ sơ tồn đọng kéo dài, tiếp nhận mới 05 hồ sơ và có gần 30 lượt người dân đã được giúp đỡ, tư vấn về các thủ tục hành chính: pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân…

       Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hưng Yên góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch. Góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trong cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên.

Xuân Thoại - Ban Phong trào Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN