Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chiều ngày 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục làm việc và bế mạc Đại hội cùng ngày.

Theo chương trình, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 06 đồng chí (trong đó có 02 đại biểu đương nhiên) và 01 đại biểu dự khuyết.

d
Đoàn chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Nghe 02 tham luận về: Vai trò của cấp ủy và cán bộ, đảng viên Báo Thanh niên trong việc định hướng nội dung tuyên truyền của báo; Các vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi: thuận lợi, khó khăn, thách thức; cùng với những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội cũng đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXII, theo đó đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII và bầu 02 Phó Bí Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII, trong đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn. Bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII.

g
3 đại biểu tiêu biểu của Đại hội (có năm tuổi đảng cao nhất, nữ đảng viên trẻ nhất) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXII ra mắt tại Đại hội

Tại Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn 27 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII là 06 đồng chí. Tặng hoa chia tay các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.
Thay mặt các đồng chí trong BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXII, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII đã cảm ơn Đại hội và xin hứa quyết tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

g
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt tại Đại hội

c
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII tặng quà, hoa chia tay các đ/c ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2010 - 2015 không tham gia khóa mới

f
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII phát biểu bế mạc Đại hội

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai”, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Phát huy truyền thống của Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong những năm qua, Đại hội đã kêu gọi đảng viên Đảng bộ Trung ương Đoàn nêu cao phẩm chất người cộng sản, tính tiền phong gương mẫu, ra sức thi đua, khắc phục khó khăn cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII vào cuộc sống, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Như vậy, sau 1,5 ngày (ngày 11 và 12/8/2015) diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã hoàn thành các chương trình, nội dung của Đại hội đã đề ra và đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã tiến hành bế mạc cùng ngày./.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XXII,
NHIỆM KỲ 2015- 2020
1. Đ/c Phạm Thị Phương Chi
2. Đ/c Lê Quang Tự Do
3. Đ/c Nguyễn Thanh Hảo
4. Vũ Thị Giáng Hương
5. Đ/c Nguyễn Phan Khuê
6. Đ/c Trần Thanh Lâm
7. Đ/c Trần Anh Linh
8. Đ/c Nguyễn Huy Lộc
9. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương
10. Đ/c Trần Thị Bích Ngọc
11. Đ/c Vũ Minh Thảo
12. Đ/c Đinh Quốc Thiện
13. Đ/c Nguyễn Quốc Triển
14. Đ/c Lò Quang Tú
15. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư BCH Trung ương Đoàn)
16. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng
17. Đ/c Lê Thị Hồng Vân
18. Đ/c Phạm Quang Vinh
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ
19. Đ/c Cái Quang Bình
20. Đ/c Nguyễn Hải Đăng
21. Đ/c Nguyễn Xuân Hùng
22. Đ/c Bùi Quang Huy
23. Đ/c Lê Quốc Phong
24. Đ/c Nguyễn Quang Thông
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
25. Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
26. Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn
27. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn
---------------------
DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
1. Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (đại biểu đương nhiên).
2. Đ/c Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn.
3. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn.
4. Đ/c Nguyễn Quang Thông - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn.
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn (đại biểu đương nhiên)
6. Đ/c Vũ Thị Tuyết Mai – Đảng viên.
7. Đ/c Vũ Minh Thảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn (đại biểu dự khuyết)
Theo doanthanhnien.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN