Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
BTV Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

BTV Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

       Chiều ngày 5/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

       

            Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí: Đ/c Vũ Hồng Luyến, UV BCH TW đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Đặng Ngọc Đông, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; Vương Như Hoan, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí là Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn, lãnh đạo, cán bộ các ban chuyên môn Tỉnh đoàn. Hội nghị được kết nối với gần 200 điểm cầu cấp huyện và cơ sở trong toàn tỉnh gồm các đồng chí là : Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV, BCH Đoàn cấp huyện, Tập thể Ban chấp hành Đoàn, Chi đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp, trường THPT, Trung tâm GDNN- GDTX thuộc Đoàn cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn, chi đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

 

 

            Tham dự hội nghị các đồng chí cán bộ Đoàn được các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn quán triệt, triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027; Triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể như  đồng chí  Đặng Ngọc Đông, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã truyền đạt nội dung chuyên đề "Công tác tuyên truyền, giáo dục; Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Xây dựng Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị"  đồng chí Vương Như Hoan, Phó Bí thư Tỉnh đoàn trình bày nội dung  chuyên đề "Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; Các chương trình đồng hành với thanh niên; Công tác quốc tế thanh niên; Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của Đoàn".

 

         

            Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Vũ Hồng Luyến Chủ trì hội nghị đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027  cụ thể đến 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, trong đó cần đổi mới phương thức học tập phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn địa phương.  Đồng chí đã  nhấn mạnh: Mục tiêu phải làm sao xây dựng lớp thanh niên Hưng Yên phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, hoài bão khát vọng vươn lên; có đạo đức, sức khỏe, lối sống văn hóa, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi số, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao gắn với việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong việc góp phần xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN