Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Chi bộ Tỉnh Đoàn thanh niên kết nạp 02 đảng viên mới và sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

Chi bộ Tỉnh Đoàn thanh niên kết nạp 02 đảng viên mới và sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

Ngày 5/02, Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 đồng chí; sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) và sinh hoạt thường kỳ tháng 02/2015.

Dự chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Đoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan; Phạm Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Thủ trưởng cơ quan; Bùi Huy Cường - Phó Thủ trưởng cơ quan.


Đ/c Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan trao quyết định
kết nạp đảng viên cho đồng chí Đặng Ngọc Đông và Phạm Thị Hậu

Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình kết nạp đảng viên. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Thủ trưởng cơ quan đã thông qua 02 quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đối với 02 quần chúng ưu tú: Đặng Ngọc Đông (cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn) và Phạm Thị Hậu (cán bộ Ban Thanh thiếu nhi - Trường học). Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng hai đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...


Đ/c Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan chúc mừng hai đồng chí đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đề nghị hai đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời phân công 02 đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ hai đồng chí.

Ngay sau Lễ kết nạp, Chi bộ tiếp tục các nội dung: sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015); Bình chọn đảng viên tiêu biểu ghi Sổ vàng làm theo lời Bác (tháng 01/2015); Đánh giá công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2015.

Ngọc Đông


BÀI VIẾT LIÊN QUAN