Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đội Tri thức trẻ tỉnh tổ chức các hoạt động “Hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp”

Đội Tri thức trẻ tỉnh tổ chức các hoạt động “Hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019; Kế hoạch “Tổ chức chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019”; Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện của cán bộ trẻ trong hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về chuyển giao tiến bộ KHKT; giúp ĐVTN, người dân tiếp cận, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng nông thôn mới; đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh triển khai các lớp tập huấn tại các địa bàn khó khăn trong tỉnh do Đội Tri thức trẻ của tỉnh đứng lên tổ chức. Cụ thể: Từ ngày 02 - 04/7/2019, Đội tri thức trẻ tỉnh cùng Đoàn thanh niên Sở khoa học và công nghệ triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và tổ chức 07 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho gần 1.000  hộ dân tại các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ và Thành phố Hưng Yên.

Lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản 

Tại các lớp tập huấn các thành viên trong Đội Tri thức trẻ đã truyền đạt, hướng dẫn kỹ thuật và kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn và phòng, trừ dịch bệnh cho lợn; kỹ thuật nuôi và nhân giống gà Đông Tảo, Đông Tảo lai theo hướng Vietgap; kỹ thuật chăn nuôi bò thị, bò sinh sản; quy trình kỹ thuật thâm canh cây có múi và phòng, trừ bệnh trên cây có múi; quy trình kỹ thuật thâm canh cây ăn quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, trừ bệnh trên cây ăn quả; Quy trình sản xuất một số giống lúa chất lượng cao và phòng, trừ bệnh trên cây lúa...

Đoàn thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn
kỹ thuật phòng, trừ dịch bệnh cho Bò

Bên cạnh truyền đạt kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp các thành viên Đội tri thức trẻ còn trực tiếp xuống địa bàn, tìm hiểu tình hình sản xuất của người dân, kịp thời hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để mỗi người dân tiếp thu, tích lũy kinh nghiệp đặc biệt là áp dụng  những kỹ thuật mới trong chăn nuôi để nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh, phát triển quy mô sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và của tỉnh nhà.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò trách nhiệm, tinh thần xung kích đi đầu của Đội Tri thức trẻ nói riêng và Tuổi trẻ Đoàn khối Các cơ quan nói chung, không chỉ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị mà còn tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN