Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải tự giác, chủ động, tích cực

Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải tự giác, chủ động, tích cực

Chiều ngày 13/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã nghe công bố kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 – 2017; nghe phát biểu của Lãnh đạo các bộ, ngành và tham luận của đại biểu Đại hội.


Các đại biểu  Đại hội biểu quyết thông qua danh sách
trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X

Mở đầu cho các tham của Lãnh đạo các bộ, ngành trong chiều nay, các đại biểu đã nghe phát biểu của đồng chí Trung tướng Bùi Duy Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về “Tăng cường công tác giáo dục Quốc phòng cho thanh thiếu niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; hoạt động phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng đã thu được kết quả quan trọng, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm ĐVTN, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Trung tướng Đào Duy Minh, trong những năm qua Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết Liên tịch về “Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”, đã tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho hàng vạn thanh niên, sinh viên, học sinh.


Đ/c Trung tướng Bùi Duy Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
phát  biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X


 

Nội dung giáo dục toàn diện cả về truyền thống cách mạng; về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam; tình hình nhiệm vụ cách mạng; trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân; về nâng cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch... Hình thức tổ chức phong phú, linh hoạt, phù hợp với các loại hình đối tượng, như tổ chức lên lớp theo chương trình tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông; thông qua giáo dục truyền thống, tham quan, tìm hiểu; tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xung kích, sáng tạo, như các chương trình “Khi tổ quốc cần”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, hoạt động “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”…

Đồng chí Trung tướng khẳng định, kết quả của công tác giáo dục quốc phòng đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả, tăng cường ý thức quốc phòng cho thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức chính trị, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng; kiến thức, kinh nghiệm và khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng... đảm bảo cho thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo đảm giữ vững chính trị, ổn định đất nước và không tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế, như: nhận thức của một số đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, về công tác giáo dục quốc phòng nói riêng còn có biểu hiện chưa sâu sắc, toàn diện. Một số cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức về âm mưu “Diễn biến hòa bình” và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch chưa đầy đủ. Việc tổ chức giáo dục quốc phòng cho thanh thiếu niên ở một số nhà trường và địa phương chưa chặt chẽ, còn có biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích; đội ngũ giáo viên chuyên trách về giáo dục quốc phòng - an ninh còn thiếu nhiều…

Giải pháp đưa ra trong thời gian tới, theo đồng chí Trung tướng đó là: phát huy tốt vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia xây dựng địa bàn, cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng của các tổ chức Đoàn thanh niên ở các khu vực trọng yếu, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...; đồng thời, phát huy tốt vai trò tự giác, xung kích, sáng tạo của thanh thiếu niên trong tham gia thực hiện công tác giáo dục quốc phòng.

“Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải tự giác, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục quốc phòng, coi đây là quyền lợi, là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” – Trung tướng Đào Duy Minh nhấn mạnh thêm.


9 CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG NHIỆM KỲ 2012 - 2017

-----------

1. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

2. 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

3. 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên.

4. 100% các Đoàn xã thành lập được ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

5. Tư vấn, hướng nghiệp cho 8.000.000 thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1.200.000 thanh niên.

6. Tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp 2.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn.

7. 100% tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh niên.

8. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

9. Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó, ít nhất 650.000 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.Nhân rộng các mô hình tuyên truyền, giáo dục các CLB đội, nhóm thanh niên


“Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an coi trọng vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội; việc chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nhất là đảm bảo an ninh trường học và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng thanh thiếu nhi” – đây là ý kiến phát biểu của đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Đ/c Trung tướng Bùi Quang Bền

Theo đồng chí Trung tướng, hơn 5 năm qua, với sự tham gia hiệu quả của các cấp, các ngành, trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống tội phạm đã góp phần cùng lực lượng Công an điều tra, khám phá gần 184.000 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện và triệt phá nhiều tổ chức, đường dây phạm tội; phát hiện, bắt giữ 63.936 vụ, 94.157 đối tượng phạm tội về ma tuý, triệt phá hơn 3.000 tụ điểm phức tạp về ma túy, xóa bỏ nhiều đường dây ma túy lớn; thu nhiều tài sản, phương tiện phạm tội trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo môi trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tham gia Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội, duy trì hoạt động có hiệu quả của các câu lạc bộ “Thanh niên xung kích, tự quản”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tủ sách pháp luật” của Đoàn thanh niên trường học; tổ chức các đội “Thanh niên tình nguyện phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội” trên địa bàn dân cư; phối hợp phát động cuộc vận động “3 không với ma túy” và phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” với hàng vạn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong thời gian tới, đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền cho biết, tình hình an ninh, trật tự xã hội tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố phức tạp, nhiều khó khăn, thử thách. Tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả của Đoàn; duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò của thanh thiếu nhi trong cung cấp thông tin tố giác tội phạm và phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư – là những giải pháp hữu hiệu để góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đồng chí Bùi Quang Bền trao đổi với Đại hội.


Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa IX trao quà cho các cụm đạt giải văn nghệ tại Đại hội

* Cũng trong chiều cùng ngày, Đại hội đã nghe công bố và biểu quyết thông qua danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X gồm 151 đồng chí; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào TTN, nhiệm kỳ 2012 – 2017.


doanthanhnien.vn

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN