Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
"Hãy giữ vững chí khí chiến đấu"

"Hãy giữ vững chí khí chiến đấu"

Sáng ngày 1/2, tại xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh - quê hương đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".

Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và cựu cán bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh các thời kỳ; lãnh đạo huyện Đức Thọ, xã Tùng Ảnh; cán bộ, đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Trần Phú
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Trần Phú

Diễn đàn "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" nằm trong chuỗi hoạt động của Trung ương Đoàn nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; là dịp để thanh niên khu vực nông thôn ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhiệt huyết cách mạng đồng thời có cơ hội đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương, đề xuất những nội dung, giải pháp, cơ chế lãnh đạo liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhằm tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đảng với thanh niên
Suốt 85 xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là đội tiên phong xung kích, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đảng một mực tin tưởng giao phó trọng trách lớn lao cho thanh niên, dù bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh lịch sử nào cũng hết mực chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, để họ trở thành rường cột nước nhà, lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng.
Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Đặng Duy Báu - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Đảng ta ra đời ngay từ các tổ chức tiền thân là thanh niên; lực lượng đấu tranh cách mạng, cán bộ nòng cốt của Đảng qua các thời kỳ đều là thanh niên và tuổi trẻ hoàn toàn có thể tự hào bởi những đồng chí Tổng Bí thư thời kỳ đầu của Đảng hầu hết ở độ tuổi thanh niên và những anh hùng của dân tộc đều là những người trẻ tuổi. Tiếp nối truyền thống, các thế hệ thanh niên Việt Nam đang làm vẻ vang sự nghiệp xây dựng, phát triển của Đảng và dân tộc.
Đồng chí Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trao đổi về sự quan tâm của Đảng đối với công tác thanh niên qua các thời kỳ cách mạng
Đồng chí Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trao đổi về sự quan tâm của Đảng đối với
công tác thanh niên qua các thời kỳ cách mạng

Ghi nhận những cống hiến, nỗ lực của tổ chức Đoàn thời gian qua, đồng chí Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Trong thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới; đội ngũ cán bộ Đoàn là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho bộ máy tổ chức của Đảng, chính quyền các cấp; tham gia nhiều ý kiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Tham luận tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thế Anh - Bí thư chi bộ đang độ tuổi thanh niên ở thôn Tân Quang, xã Đức Lạng, Đức Thọ cho biết: Phong trào Đoàn là môi trường rèn luyện thực tiễn và là cơ hội để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Cấp ủy Đảng cơ sở đặc biệt quan tâm, thường xuyên định hướng thanh niên vào các hoạt động phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò, thế mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội.

Thanh niên với Đảng
Ý thức được vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, trong suốt quá trình cách mạng, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã đứng lên phất cao ngọn cờ của Đảng vì độc lập dân tộc, vì hòa bình, ấm no hạnh phúc của nhân dân. Tuổi trẻ đã chung tay làm nên những mùa xuân dâng Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát biểu: Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn vững vàng, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hàng năm tổ chức Đoàn đã bổ sung cho Đảng hàng ngàn đảng viên mới; đội ngũ cán bộ trẻ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, giữ các vị trí chủ chốt tại các ngành, địa phương, đơn vị ngày càng nhiều; tuổi trẻ đã tạo được niềm tin đối với Đảng, xứng đáng là đội quân dự tin bị tin cậy của Đảng.
Đại diện cho thanh niên trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Bí thư Đoàn xã Tùng Ảnh, Đức Thọ bày tỏ: Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Thời gian qua, Đoàn xã Tùng Ảnh tập trung cao cho công tác đoàn kết, tập hợp, giáo dục thế trẻ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, động viên tuổi trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, qua thực tiễn, ngày càng nhiều bạn trẻ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Thay mặt cho thanh niên phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Tiến - Đoàn viên tiêu biểu của xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ trao đổi: Hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp do Đoàn triển khai là việc làm phù hợp, thiết thực, đặc biệt là với thanh niên nông thôn, động viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; có cơ hội học nghề, giải quyết việc làm, tránh xa các tệ nạn xã hội.
Là một cán bộ Đoàn cơ sở, đồng chí Võ Vĩnh Tài - Bí thư Đoàn xã Đức Lạng, Đức Thọ bày tỏ băn khoăn: Hiện nay, hoạt động Đoàn cơ sở còn gặp phải rất nhiều khó khăn, lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn biến động, chất lượng hoạt động của các chi Đoàn còn thấp, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, thiếu tính hấp dẫn; vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy đúng mức; khả năng vận động, tập hợp thanh niên của cán bộ Đoàn còn hạn chế. Đòi hỏi cần có sự thay đổi về cả hình thức, nội dung, chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và quan trọng nhất là tinh thần nhiệt huyết, cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.
Tại diễn đàn, các ý kiến của đoàn viên thanh niên đã đề đạt những nguyện vọng, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở cần tiếp tục bám sát, lãnh chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tạo điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, có cơ hội được học nghề, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, giao lưu hội nhập quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn...

"Hãy giữ vững chí khí chiến đấu"
Trước lúc hy sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã gửi nhắn cho đồng bào, đồng chí câu nói bất hủ "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu". Đó là lời căn dặn đầy tâm huyết đã cổ vũ thanh niên luôn vững tin, bền chí đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tích cực phấn đấu rèn luyện, cống hiến xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Phát biểu kết luận diễn đàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục "Giữ vững chí khí chiến đấu", đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, phát triển bền vững đất nước. Trong đó, thanh niên khu vực nông thôn đã xung kích tình nguyện thực hiện hàng ngàn công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày nay, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo chủ trương, chính sách của Đảng. Điều đó thể hiện sự trung thành tuyệt đối của thanh niên nông thôn đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tin tưởng và đồng hành với thanh niên trong định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; liên kết sản xuất nông nghiệp, tạo thị trường và đầu ra ổn định cho sản phẩm của các mô hình kinh tế thanh niên; hỗ trợ vay vốn cho thanh niên nông thôn, xây dựng cơ chế chính sách thu hút lao động có trình độ về lại địa phương công tác và giao cho thanh niên đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.
Diễn đàn đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, cổ vũ khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân.
doanthanhnien.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN