Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027”

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027”

          Thực hiện Kế hoạch số 36- KH/TĐTN-TG ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022- 2027”.  Ngày 10/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022- 2027” đến đông đảo cán bộ, đoàn viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 

        

          Cuộc thi diễn ra trong 15 ngày từ 8h00, ngày 10/4 đến 16h30 ngày 25/4/2023 theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn tại địa chỉ: http://www.tinhdoanhungyen.org.vn. Kết thúc, có tổng số 29.990 cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia với 52.345 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên dự thi. Nhiều đơn vị Đoàn cấp huyện đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tiêu biểu như: Huyện đoàn Văn Lâm, Khoái Châu, Đoàn trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Thị đoàn Mỹ Hào,… (có thông báo kết quả và danh sách gửi kèm)   

          Căn cứ  Thể lệ Cuộc thi; kết quả tham gia của các tập thể, cá nhân trong tỉnh; kết quả chấm điểm và kết quả xác minh, đối chiếu thông tin thí sinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã họp và thống nhất công bố những tập thể, cá nhân đạt giải tập thể và cá nhân của Cuộc thi.

 

         

          Thời gian trao giải Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ thông báo cụ thể sau.Trên đây là kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022- 2027" của Tỉnh đoàn Hưng Yên./.

                                                                                                                          Ban Tuyên giáo

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN