Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn tặng quà gia đình chiến sĩ đang công tác tại Hải Đảo

Tỉnh đoàn tặng quà gia đình chiến sĩ đang công tác tại Hải Đảo

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2018), ngày 16/8 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Doãn Thế Dương về thăm, tặng quà các gia đình ở thành phố Hưng Yên có cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Hải Đảo.


Ph
ó Bí thư Tỉnh đoàn Doãn Thế Dương tặng quà gia đình chiến sĩ Ngô Tiến Đạt
 ở xã Hồng Nam thành phố Hưng Yên đang công tác tại Lữ đoàn 146 tại Đảo Trường Sa

Cùng đi với đoàn có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn xã Hồng Nam và Phương Chiểu thành phố Hưng Yên. Đoàn đã tới thăm 2 gia đình: bà Đào Thị Anh – Đội 4, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên có con là chiến sĩ Ngô Tiến Đạt ở xã Hồng Nam thành phố Hưng Yên đang công tác tại Lữ đoàn 146 tại Đảo Trường Sa và gia đình ông Lê Thanh Hải – thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên có con là chiến sĩ Lê Đức Quảng ở xã Phương Chiểu thành phố Hưng Yên đang công tác tại Tàu KN 407/HDD BTL Vùng 4 Hải Quân. Tại các gia đình đến thăm tặng quà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Doãn Thế Dương thăm hỏi tình hình gia cảnh, kinh tế, sức khỏe và động viên các gia đình yên tâm làm ăn sinh sống, tham phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thường xuyên hỏi thăm động viên con là chiến sĩ công tác tại hải đảo yên tâm công tác tốt.


Phó Bí thư Tỉnh đoàn Doãn Thế Dương tặng quà gia đình chiến sĩ Lê Đức Quảng
ở xã Phương Chiểu thành phố Hưng Yên đang công tác tại Tàu KN 407/HDD BTL Vùng 4 Hải Quân

Thanh Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN