Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

              Ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Dự hội tọa đàm tại điểm cầu Tỉnh đoàn Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

           

              Đại biểu dự tọa đàm tại các điểm cầu được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, trong đó tập trung vào các vấn đề thực tiễn trong công tác cán bộ trẻ, công tác cán bộ Đoàn, như: Việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo quản lý; những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26)… Đại biểu dự tọa đàm tại các điểm cầu đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; tác động của các yếu tố đặc thù vùng, miền, những thuận lợi, khó khăn… đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu Tỉnh đoàn Hưng Yên

            Qua tọa đàm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ mạnh dạn thể hiện mong muốn, đề xuất góp phần tháo gỡ, giải quyết vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ; những giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN