Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tôn vinh bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ tỉnh Hưng Yên năm 2023

Tôn vinh bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ tỉnh Hưng Yên năm 2023

     Ngày 29/8/2023, tại Tỉnh đoàn Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức “Chương trình tôn vinh bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ tỉnh Hưng Yên năm 2023”.   

     Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023. Nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những tài năng trẻ tỉnh Hưng Yên , góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ Hưng Yên. Thông qua sự giới thiệu, đề cử của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã tuyên dương 5 gương mặt trẻ tiêu biểu đây là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, đại diện cho tinh thần, trí tuệ, khát vọng của tuổi trẻ Hưng Yên trong thời đại mới, tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương Hưng Yên giàu mạnh, văn minh.

    

   

     Lễ tôn vinh Tài năng trẻ là hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 65-KH/TWĐTN-KHCN, ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”. Đồng thời, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên giàu đẹp, văn minh.        

 

      Đây là chương trình thường niên do Tỉnh đoàn Hưng Yên phát động tổ chức, nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội hoặc các hoạt động do Đoàn - Hội - Đội tổ chức.

Ban Phong Trào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN