Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Trung tâm thảo luận số 2: “Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân”.

Trung tâm thảo luận số 2: “Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân”.

Tại trung tâm thảo luận số 2, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Đặng Quốc Toàn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn chủ trì diễn đàn “Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân”.


Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực TW Đoàn phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn 100 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã tập trung thảo luận những nội dung chính về công tác đoàn viên, như: tập trung đánh giá chất lượng đoàn viên hiện nay; đánh giá về chất lượng sinh hoạt và các hoạt động của Đoàn, nhất là ở cơ sở; công tác cán bộ Đoàn, tập trung phân tích về công tác cán bộ từ khâu tuyển chọn, bồi dưỡng, quy hoạch đối với cán bộ; “đầu ra” cho cán bộ Đoàn..; phân tích, đánh giá công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng; tham mưu cho Đảng lãnh đạo công tác thanh niên...

Tham gia phát biểu tham luận, đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết: tổ chức cơ sở Đoàn, chi đoàn hoạt động là yếu nhất; tiếp đến là cấp huyện, cấp tỉnh; cấp T.Ư là quy mô và được tạo điều kiện nhất. Tại buổi thảo luận, đồng chí cũng đề xuất cần có 1 cuộc khảo sát cho nhiệm kỳ tới trên 2 góc độ: khảo sát tính xác thực các báo cáo sau mỗi nhiệm kỳ, khảo sát trên các tổ dân cư, địa phương sinh hoạt...

Cũng tại diễn đàn, đồng chí Mai Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho rằng: Đoàn muốn mạnh thì đội ngũ cán bộ phải thực sự am hiểu về chính trị, trình độ lý luận để tham gia định hướng cho thanh niên. Công tác phát triển đoàn viên hiện tại vẫn nặng về giao chỉ tiêu số lượng mà chưa chú trọng đến chất lượng. Điển hình là khu vực nông thôn, miền núi thậm chí là ở các đô thị, số lượng đoàn viên luôn biến động do đi làm ăn xa hoặc di cư đến địa bàn khác. Thế nên có muốn phát triển Đoàn cũng không biết tìm đâu ra thanh niên để kết nạp. Đồng chí cũng đề xuất lên ĐH Đoàn nhiệm kỳ tới không nên nặng nề về số lượng ĐVTN cấp cơ sở, “Chúng ta nên nghiên cứu chỉ từ 1-2 chi đoàn mỗi xã để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay”.


doanthanhnien.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN