Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Trung tâm thảo luận số 3 với chủ đề: "Vì đàn em thân yêu"

Trung tâm thảo luận số 3 với chủ đề: "Vì đàn em thân yêu"

101 đại biểu đã tham dự Trung tâm thảo luận số 3 với chủ đề: "Vì đàn em thân yêu". Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Thị Hà đã chủ trì thảo luận.

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, nhiệm kỳ qua, với sự sôi động và đa dạng các hoạt động của Đoàn dành cho các em thiếu nhi, như: các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ thiếu nhi khó khăn, vùng sâu vùng xa trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tháng hành động vì trẻ em... Bên cạnh đó, công tác giáo dục, định hướng giá trị cho thiếu nhi được đổi mới, phong phú hơn; các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh.


Quang cảnh Trung tâm thảo luận số 3

Tuy nhiên, một số hoạt động còn chậm, thiếu chủ động và nặng về hình thức trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội. Các hoạt động của Đoàn dành cho thiếu nhi còn mang tính thời điểm, thiếu tính bền vững, thiếu chủ động trong can thiệp hỗ trợ các đối tượng thiếu nhi bị xâm hại, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Việc tham mưu xây dựng các thiết chế văn hoá, sân chơi dành cho thiếu nhi chưa tương xứng với yêu cầu. Hội đồng Đội cấp xã phường hoạt động chưa hiệu quả, bộ máy cán bộ làm công tác thiếu nhi còn thiếu và yếu, công tác phát hiện, lựa chọn, tập huấn, bồi dưỡng lực lượng chỉ huy Đội còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đoàn chưa thu hút được đông đảo đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Đội ở các cấp để thực hiện các mục tiêu chăm sóc, giáo dục thiếu nhi của mình. Chế độ chính sách, sự đãi ngộ và công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội còn hạn chế. Sự can thiệp và hỗ trợ của Đoàn với các nhóm thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn còn chậm và thiếu chủ động.

Trao đổi tại diễn đàn, đại biểu Lê Trí Vũ đến từ Thành Đoàn Hải Phòng cho rằng, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Đội trong công tác xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Các cấp bộ Đoàn - Đội cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước. Nếu có lớp đội viên tốt thì tương lai chúng ta sẽ có lớp đoàn viên tốt.

Đưa ra giải pháp về nội dung này, Vũ chia sẻ, phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các phong trào hoạt động, đảm bảo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách hài hòa, đồng bộ. Chú trọng việc hình thành, tạo dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay. Kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động Đội, nhất là cấp cơ sở.


Đại biểu Nguyễn Đức Hải - Sóc Sơn, Hà Nội

Giới thiệu mô hình hiệu quả tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Đức Hải - Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, thành lập chi Đoàn sinh viên đang tham gia sinh hoạt 2 chiều làm công tác phụ trách thiếu nhi là rất hiệu quả. Đồng chí Hải cũng có ý kiến cho rằng, Nhà thiếu nhi chỉ dành cho một số đối tượng nhất định mà không thể rộng khắp, do đó rất cần sân chơi của thiếu nhi trong khi lại rất hạn chế.


Đại biểu Bùi Văn Lợi, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Có cùng ý kiến, đại biểu Bùi Văn Lợi, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: Nhà Thiếu nhi còn quá ít, trong khi đó các Nhà văn hóa có sẵn nhưng nhiều khi “đóng” cửa hơn là "mở" cửa cho các em sinh hoạt. Bên cạnh đó, phim ảnh chưa được kiểm duyệt kỹ đã hưởng rất nhiều đến các em.

Băn khoăn trong mô hình Đội trên địa bàn dân cư, đại biểu Trần Đức Nam – tỉnh Lâm Đồng cho rằng, phải xác định cho được đâu là xây dựng tổ chức Đội trên địa bàn dân cư và đâu là tổ chức hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Cái nào là hiệu quả?

Theo đồng chí Nam, các em đã sinh hoạt Đội trong trường học nên ít thời gian tham gia sinh hoạt Đội ở địa bàn dân cư, chỉ khi nghỉ hè các em mới về sinh hoạt tại địa phương.

Là cán bộ Đoàn Đoàn đi lên từ cơ sở, đại biểu Trần Thị Hà - tỉnh Bắc Giang nêu 3 ý kiến đề xuất: Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo có chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho sinh viên sư phạm về nghiệp vụ công tác Đội; Hiện nay, nhiều trường học 2 ca nếu chỉ có 1 đồng chí Tổng phụ trách Đội thì sẽ rất vất vả do đó cần cơ sự quan tâm hơn.

Đồng chí Hà khẳng định Chương trình “Vì đàn em thân yêu” vẫn còn nguyên giá trị, tuy nhiên trong nhiệm kỳ tới lên lựa chọn nội dung có trọng tâm như: nội dung hoạt động giành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt và đổi mới giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi.

Với 9 nhóm giải pháp, 11 vấn đề đã được trao đổi bằng trách nhiệm và tinh thần tất cả vì đàn em thân yêu của các đại biểu được bày tỏ tại buổi thảo luận sẽ giúp Ban tổ chức Đại hội xác định các mục tiêu, giải pháp của Đoàn thực hiện công tác phụ trách Đội, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới thông qua bồi dưỡng cán bộ, tham mưu thực hiện cơ chế chính sách, phát động phong trào, tổng kết và nhân rộng cách làm hay, mô hình mới… tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác chăm lo, bồi dưỡng các thế hệ măng non kế tiếp.


doanthanhnien.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN