Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tuổi trẻ Hưng Yên ra quân Đội hình tri thức trẻ hướng dẫn sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet an toàn hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023

Tuổi trẻ Hưng Yên ra quân Đội hình tri thức trẻ hướng dẫn sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet an toàn hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023

     Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm, khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên vùng khó khăn. Ngày 25/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức ra quân Đội hình tri thức trẻ hướng dẫn người dân, thanh thiếu niên vùng khó khăn của xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên các kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội.

 

 

     Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Hưng Yên tiên phong chuyển đổi số”, Đội hình tri thức trẻ tình nguyện đã triển khai các hoạt động như: Hướng dẫn cách khai thác internet, mạng xã hội Zalo, Facebook an toàn, hiệu quả; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, VssID, truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, cách tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh… cho hơn 100 lượt thanh thiếu niên, người dân trên địa bàn xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên.

 

 

 

   Hoạt động của đội hình trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hưng Yên trong việc thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023: “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Trong thời gian tới, đội hình tri thức trẻ tình nguyện sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tại nhiều địa phương, đơn vị còn khó khăn.

Ban Phong Trào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN