Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Vận dụng tinh thần của TBT Nguyễn Văn Linh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh trong cả nước

Vận dụng tinh thần của TBT Nguyễn Văn Linh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh trong cả nước

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên sẽ vận dụng tinh thần kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh trong cả nước.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN).

 
Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉhttp://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên  BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tại sự kiện này.


Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã tạo điều kiện để tôi được tham dự Lễ ra mắt “Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh” và Tọa đàm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Những việc cần làm ngay”.


Tôi đánh giá rất cao sáng kiến của Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức sự kiện này. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa để chúng ta Kỷ niệm 25 năm ngày mất của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998-27/4/2023).


Tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư là dịp ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới đất nước, chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người cộng sản kiên cường, bất khuất, một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

 
Trong suốt cuộc đời gần 70 năm hoạt động cách mạng phong phú và sôi nổi, đồng chí Nguyễn Văn Linh được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách, trong đó cao nhất là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI nhiệm kỳ 1986-1991. Dù ở cương vị nào, làm bất cứ nhiệm vụ gì, đồng chí cũng đem hết tâm huyết, trí tuệ, hết lòng tận tụy vì Đảng, vì dân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.


Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn bám sát cơ sở, lăn lộn trong các phong trào đấu tranh cách mạng, không ngại gian khổ, hy sinh, gắn bó mật thiết với đồng chí, đồng đội và nhân dân, tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, năng động, sáng tạo trong việc tìm ra các chủ trương, giải pháp đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.


Với cương vị là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã trăn trở, tìm tòi các giải pháp nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng Thành phố theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng chí luôn khuyến khích, cổ vũ những người dám tìm tới, dám "xé rào", cổ vũ các đồng chí của mình dũng cảm, sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm khi cơ chế, chính sách ở cấp vĩ mô chưa thay đổi kịp.

 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực, suốt đời “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, một nhà lãnh đạo kiên định, bản lĩnh và sáng tạo, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một con người giản dị, cần kiệm, ghét bỏ thói phô trương, hình thức; không ham quyền lực, địa vị; luôn sâu sát thực tiễn cuộc sống, lắng nghe ý kiến và thấu hiểu khó khăn của nhân dân.

 
Đồng chí nói: "Phải tự cứu lấy mình, trước khi trời cứu". Trong tìm tòi bước đi đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những lời tâm huyết như: "Mình phải chặt chẽ với mình. Khi thấy mình đúng, có ý thức xây dựng thì phải kiên quyết bảo vệ chân lý, phải dũng cảm". "Đổi mới là cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để: đổi mới tư duy, đổi mới chính sách, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ.... Người lãnh đạo mà bảo thủ, sai lầm, không chấp nhận đổi mới thật sự thì không thể lãnh đạo được".


Những tìm tòi thử nghiệm, những mô hình mới ở thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trong cả nước đã góp phần quý báu giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị quyết định xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế mới, mở ra công cuộc đổi mớibước ngoặt có ý nghĩa lịch sử cho cách mạng Việt Nam.


Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vững vàng, chủ động, sáng tạo lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, vượt qua thử thách, kiến trị đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với những bước đi và cách làm phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, nhờ đó đã thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.


Nhắc đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chúng ta không thể không nhắc tới những bài viết về tư tưởng Đối mới, với nội dung đầy tính chiến đấu, chống tiêu cực ở chuyên mục "Những việc cần làm ngay" với bút danh "N.V.L." đăng trên Báo Nhân Dân. Tinh thần phê bình, tự phê bình của "Những việc cần làm ngay" ngày ấy, đến nay còn nguyên giá trị, vẫn có tính thời sự trong xây dựng, chính đốn Đảng, hệ thống chính trị và trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước, trong cuộc đấu tranh giữa “cái mới" và "cái cũ".

 

Tinh thần phê bình, tự phê bình của "Những việc cần làm ngay" ngày ấy, đến nay còn nguyên giá trị, vẫn có tính thời sự trong xây dựng, chính đốn Đảng, hệ thống chính trị và trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước, trong cuộc đấu tranh giữa “cái mới. Những tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là tài sản, tư liệu lịch sử vô giá, để lại những bài học tổng kết lý luận và thực tiễn rất có giá trị đối với công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngày nay.


 
Sự kiện hôm nay cũng là dịp quan trọng để chúng ta học tập, vận dụng tư duy đổi mới, tinh thần kiên định, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự phát triển của đất nước và phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.


Thưa các đồng chí
Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên tự hào là nơi đã sinh ra nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta.


Từ khi theo cách mạng, vì nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Linh ít có dịp về thăm quê hương nhưng đồng chí luôn hướng về Hưng Yên với tình cảm đậm sâu, tha thiết. Đồng chí đã có 6 lần về thăm quê và 3 lần gửi thư thăm hỏi, động viên, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ (trước đó có các tên là Văn Yên, Mỹ Văn), xã Giai Phạm, trong đó ấn tượng nhất là:


Khi đã trở thành Tổng Bí thư của Đảng, chiều ngày 27/1/1987, đồng chí về thăm xã Giai Phạm, gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Đồng chí vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến những đổi thay của quê hương. Với mong muốn quê hương phát triển hơn nữa, đồng chí đã căn dặn Đảng bộ và nhân dân Giai Phạm, muốn phát triển kinh tế-xã hội cần đa dạng hóa các ngành nghề, phát triển nghề truyền thống làm tương Bần của địa phương để “làng Bần mà không nghèo". Đồng chí đã nhấn mạnh giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, “nói phải đi đôi với làm" để tạo niềm tin đối với nhân dân...

 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm xã Giai Phạm năm 1987.

 

Tháng 11/1997, dù không thể về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV, đồng chí đã gửi điện chúc mừng Đại hội. Nội dung bức điện vừa thể hiện lòng mong muốn, vừa là lời căn dặn của đồng chí với quê hương: “Tỉnh ủy sẽ xây dựng mọi mặt của tỉnh nhà thật tốt, đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam"…


Thực hiện di nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên luôn học tập, vận dụng tinh thần kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong việc đề ra và thực hiện các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh để đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng hưng thịnh và bình yên.

 

Vào năm đầu thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nổi tiếng với bút danh N.V.L với một loạt các bài báo trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” đăng trên báo Nhân Dân bàn về những việc cần phải chấn chỉnh trong xã hội, tạo ra luồng sinh khí mới trong xã hội, thể hiện sự trăn trở và tinh thần quyết tâm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta trong chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân.


 
Khi tách ra khỏi tỉnh Hải Hưng (năm 1997), Hưng Yên có điểm xuất phát thấp, quy mô kinh tế nhỏ, thu ngân sách nhà nước thấp, không đủ chi thường xuyên; tăng trưởng chậm, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội yếu kém, đời sống nhân dân nhiều khó khăn (GRDP bình quân là 180 USD/người).


Qua hơn 26 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên liên tục tăng trưởng kinh tế nhanh (tốc độ tăng GRDP bình quân trên 10%/năm), quy mô và năng lực nền tảng của nền kinh tế không ngừng tăng lên (GRDP đạt 132 nghìn tỷ đồng đứng thứ 16 cả nước); các cân đối kinh tế lớn được củng cố vững chắc hơn; thu ngân sách nhà nước tăng nhanh (năm 2022 đạt 51.400 tỷ đồng, là 1 trong 10 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước) và là tỉnh tự cân đối được ngân sách, có điều tiết về ngân sách trung ương (từ năm 2017).

 

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bên gia đình, họ hàng trong dịp về thăm quê hương.

 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ (nông nghiệp chỉ còn chiếm tỷ trọng hơn 7% GRDP); năng suất lao động tăng nhanh (đạt 196,3 triệu đồng lao động, cao hơn mức bình quân của cả nước); an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện (GRDP bình quân đầu người đạt 101,8 triệu đồng).


Số hộ nghèo giảm mạnh (chỉ còn 1,93% và đang phấn đấu chỉ còn dưới 0,5% đến năm 2025); hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi cơ bản; đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020 đang hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.


Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có bước tiến khá dài (năm 2022, chỉ số PCI xếp thứ 14/63 (tăng 39 bậc qua 2 năm 2021-2022), xếp hạng chỉ số PAR INDEX đứng thứ 12/63, chỉ số hài lòng người dân xếp thứ 6/63, chỉ số PAPI xếp thứ 11/63) đã góp phần tạo đột phá trong huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển, hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đẩy mạnh với nhiều công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại, mang tính kết nối vùng địa phương được triển khai.


Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 đạt 58.293 tỷ đồng. Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KLTW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao; kỷ cương, kỷ luật và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt trong Đảng bộ được tăng cường.


Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 kiên định, nhất quán mục tiêu chiến lược: Xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở kết hợp hài hòa 3 trụ cột tăng trưởng kinh tế nhanh-xây dựng xã hội hài hòa-bảo vệ môi trường sinh thái; tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, đảng viên phát huy tài năng, trí tuệ, đổi mới sáng tạo chủ động linh hoạt trong thực thi công vụ; giải quyết khó khăn, thách thức...


Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền luôn xác định trọng tâm, trọng điểm những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm, những việc cần làm ngay, nhất là những nút thắt, trở ngại đổi mới, bất cập cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết để đem lại lợi ích cho nhân dân như cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới…


Đến năm 2030: Xây dựng Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; có các khu đô thị lớn, nông thôn mới kiểu mẫu; nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững.


Trước năm 2037-40 năm tái lập tỉnh: Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Đến năm 2045: Hưng Yên là thành phố thông minh; phát huy đầy đủ những giá trị cốt lỗi của văn hóa Phố Hiến xưa là tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.


Quán triệt trong tư duy và hành động phải thực hiện nghiêm túc 3 đột phá chiến lược của tỉnh, bao gồm:
(1) Xây dựng và quản trị phát triển tỉnh dựa trên quy hoạch tỉnh bài bản, khoa học.


(2) Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, cả về nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần. Huy động nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông mang tính kết nối vùng, các địa phương.


(3) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.


Ghi nhớ và biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết tâm đoàn kết thống nhất, ra sức học tập rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, tư tưởng lối sống, vận dụng tư tưởng đổi mới, tinh thần kiên định, sáng tạo, nhất là "Nói phải đi đôi với làm" của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, lan tỏa rộng rãi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, làm thay đổi tư duy, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc, từ đó thúc đẩy xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện di nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh “xây dựng mọi mặt tỉnh nhà thật tốt, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh toàn quốc Việt Nam” và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững; quê hương Hưng Yên ngày càng Hưng và ngày càng Yên hơn nữa”.

 

Nguồn tin: Baohungyen.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN