Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn kết, tập hợp lực lượng văn nghệ sĩ trẻ tỉnh

Đoàn kết, tập hợp lực lượng văn nghệ sĩ trẻ tỉnh

Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa, trong năm 2023, Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ tỉnh Hưng Yên tổ chức các hoạt động đoàn kết, tập hợp lực lượng văn nghệ sĩ trẻ thông qua các chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ biểu diễn cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh

Trong năm qua, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo xây dựng CLB Văn nghệ sĩ trẻ trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, trình diễn nghệ thuật cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dẫn thưởng thức. Phát huy vai trò sức trẻ của thanh niên tham gia trình diễn các tác phẩm nghệ thuật tại các chương trình, hoạt động của tỉnh như: Ra quân và Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Xuân tình nguyện, Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh, thu hút hơn 300 đoàn viên, hội viên, thanh niên là các bạn, ca sĩ, diễn viên múa, biên đạo trẻ tham dự.

 

 

 

 

 

Các hoạt động đã tạo cơ hội tập hợp, liên kết lực lượng văn nghệ sĩ trẻ trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động; đồng thời cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần, khát vọng cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ tỉnh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ban Phong Trào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN