Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hội thảo nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2022

Hội thảo nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2022

Ngày 16/3/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức “Hội thảo nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2022” tại hội trường Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bên cạnh tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, tổ chức hội nghị báo cáo viên..., Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai chương trình, phong trào học tập ngoại ngữ, tin học cho hội viên, thanh niên; xây dựng kế hoạch tổ chức đón tiếp, triển khai hoạt động quốc tế hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, thanh niên hội nhập; tổ chức các phong trào giúp hội viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng, khả năng để tự tin hội nhập quốc tế.

Các cấp bộ Đoàn, Hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hoá Nghị quyết qua chương trình công tác hàng năm, gắn với chương trình, kế hoạch, đề án của Đoàn, Hội; tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương, đơn vị; tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin về tình hình quốc tế, xu thế hội nhập toàn cầu, cung cấp đầy đủ, thường xuyên; giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giúp hội viên, thanh niên chủ động, tự tin hội nhập. Đã có nhiều mô hình thiết thực được triển khai, tạo điều kiện phát triển kỹ năng hội nhập cho hội viên, thanh niên tại các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động giáo dục mang tính hiện đại được đa dạng hoá, qua đó thu hút, tập hợp thanh niên, như: Liên hoan nhóm nhảy, các nhóm nhảy hiphop; việt dã,... Tại nhiều địa phương thành lập các CLB Tin học trẻ, Tiếng Anh, Hiphop; mở các lớp huấn luyện, trang bị kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cho hội viên, thanh niên. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội giáo dục, định hướng cho thanh niên tránh xa những trào lưu xấu…

BAN TTN-TH

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN