Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Trọng thể tổ chức phiên thứ hai khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trọng thể tổ chức phiên thứ hai khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023