Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Chương trình tổ chức hoạt động và chỉ đạo 100% Hội Sinh viên các trường tổ chức ít nhất 01 hội thi, diễn đàn, tọa đàm, cung cấp thông tin thời sự quốc tế, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập cho sinh viên tỉnh Hưng Yên năm học 2021 - 2022

Chương trình tổ chức hoạt động và chỉ đạo 100% Hội Sinh viên các trường tổ chức ít nhất 01 hội thi, diễn đàn, tọa đàm, cung cấp thông tin thời sự quốc tế, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập cho sinh viên tỉnh Hưng Yên năm học 2021 - 2022

      Sáng ngày 10/9/2021, tại Hội trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình Tổ chức hoạt động và chỉ đạo 100% Hội Sinh viên các trường tổ chức ít nhất 01 hội thi, diễn đàn, tọa đàm, cung cấp thông tin thời sự quốc tế, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập cho sinh viên tỉnh Hưng Yên, năm học 2021 - 2022” nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đưa ra định hướng cho tương lai.

      Hội nhập quốc tế đã, đang là một xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia. Quá trình hội nhập tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên trong việc tiếp cận thông tin, tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại trên thế giới.

     Trong những năm qua, các cấp bộ Hội đã chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng hội nhập quốc tế. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về hội nhập, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế được các cấp bộ Hội triển khai theo nhiều hình thức như: Hội thi Olympic tiếng Anh ; Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm; Mô hình đôi bạn cùng tiến – 1 bạn sinh viên Việt Nam – hỗ trợ giúp đỡ 1 ban lưu học sinh. Chương trình giao lưu “Văn hóa Việt Nam - Lào”. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu quốc tế giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài được Hội Sinh viên các cấp quan tâm thực hiện, góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hoá, con người Việt Nam.

      Sau quá trình thảo luận, trao đổi và chia sẻ các bạn hội viên là đại biểu của các chi hội và liên chi hội đã xác định được hành trang để hội nhập của sinh viên thời đại 4.0 ngoài ngoại ngữ còn đòi hỏi ở việc tiếp thu khoa học công nghệ, kiến thức văn hóa xã hội, nâng cao sức khỏe thể lực để chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

BAN TTN-TH