Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Công văn đính chính nội dung tổ chức Liên hoan nghệ thuật, triển lãm thanh niên Hưng Yên chào mừng 80 năm nngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh ( 26/3/1931 -26/3/2011)

Công văn đính chính nội dung tổ chức Liên hoan nghệ thuật, triển lãm thanh niên Hưng Yên chào mừng 80 năm nngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh ( 26/3/1931 -26/3/2011)

Tải về
Công văn đính chính nội dung tổ chức Liên hoan nghệ thuật, triển lãm thanh niên Hưng Yên chào mừng 80 năm nngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh ( 26/3/1931 -26/3/2011)