Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ Thư ký chương trình “Liên hoan nghệ thuật, biểu diễn Aerobic chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2011” cấp tỉnh

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ Thư ký chương trình “Liên hoan nghệ thuật, biểu diễn Aerobic chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2011” cấp tỉnh

Tải về
Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ Thư ký chương trình “Liên hoan nghệ thuật, biểu diễn Aerobic chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2011” cấp tỉnh