Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2011)

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2011)

Tải về
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2011)