Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022

  • 286 lượt xem,
  • 50 lượt tải,
Tải về