Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh (1831 - 2011), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 -7/2011) và 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997 - 1/1/2012)

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh (1831 - 2011), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 -7/2011) và 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997 - 1/1/2012)

Tải về
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh (1831 - 2011), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 -7/2011) và 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997 - 1/1/2012)