Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Diễn đàn "Lấy ý kiến của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em"

Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Diễn đàn "Lấy ý kiến của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em"

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021- 2022, ngày 15/4/2022, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Diễn đàn "Lấy ý kiến của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em" và triển khai tới 100% Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố hưởng ứng tham gia.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN