Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình nối vòng tay thương năm học 2021 - 2022

Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình nối vòng tay thương năm học 2021 - 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021- 2022, ngày 13/12/2021, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình nối vòng tay thương năm học 2021 - 2022 và triển khai tới 100% Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố hưởng ứng tham gia.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN